FR UK

Milieu

22 januari 2023

Wij trachten als kweker het milieu en duurzaamheid zoveel mogelijk te betrekken in onze onderneming. Daarom hebben wij de volgende acties ondernomen

MPS

MPS = Milieu Plan Sierteelt - More Profitable Sustainability

MPS-ABC werkt als een meetlat, die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is.
Het geeft een waarde-oordeel over de kwekerij. A+ B C D ...
De score wordt berekend en is gebaseerd op de verbruikte meststoff en, energie en gewasbeschermingsmiddelen en de wijze van omgang met afval. Ook waterverbruik wordt geregistreerd. Het totale verbruik van het bedrijf wordt vergeleken met dat van kwekers met vergelijkbare teelten.
Bedrijven met het laagste verbruik krijgen de hoogste score.

MPS nummer: 912207


Energie

Sinds begin 2022 hebben wij zonnepanelen geïnstalleerd op de kwekerij


Die zorgen voor een opbrengst van 65 * 405W = 26 kW.
Hiermee kunnen we heel wat van ons energieverbruik zelf opwekken.

Er zijn plannen om in 2024 nog een kleine windmolen te plaatsen om het energieverbruik in de winter ook zelf te kunnen opwekken.Water

Voor ons is water heel belangrijk en noodzakelijk.


Wij gebruiken geen extern water en zijn volledig zelf bedruipend en gesloten.
Dit wil zeggen dat al het hemelwater wordt opgevangen (serres en containervelden).
Daarnaast wordt het beregeningswater ook terug opgevangen en gefilterd via zeefbochten en trage zandfilters, om daarna terug te kunnen gebruiken.

De kwekerij beschikt over 1 waterbassin en 5 watersilo's die samen 12.000 m³ water kunnen bufferen.  Dit geeft ons de mogelijkheid om enkele maanden in de zomer zonder regen te kunnen overbruggen.VeenreductieBelading

In 2021 zijn wij gestart met de overschakeling naar ronde naar vierkante potten.

Vanaf heden zitten 95 % van onze planten deze vierkante potten.

Alle planten worden verstuurd op deense karren.

Door over te schakelen naar vierkante potten kunnen wij 25 % meer planten op 1 kar zetten.
Die 25 % meer planten per kar zorgt voor minder transport wat op zijn beurt zorgt voor een CO2 reductie.